تاثیر آموزشهای سازمانی بر بهره وری کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، اندازه نیاز به موضوع، فواید احتمالی، روش یا فرآیند تحقیقی که در این پژوهش مورد بهره گیری قرار می‏گیرد:

 

آموزش به معنی عامل اصطلاحاً دادن اطلاعات و توسعه تواناییها موجود می باشد که در توانایی های فرد موثر واقع می گردد. آموزش پرسنل فرآیندی می باشد که طی آن کارکنان و یا گروه های تشکیل دهنده سازمان که مسئولیتهایی را قبول نموده اند و یا در آینده قبول خواهند نمود بتوانند وظایفشان را به نحو احسن انجام دهند و این فرایند افقی می باشد که اطلاعات و تواناییهای کاری آنها را توسعه می بخشد .

آموزش سازمانی به مفهوم بالابردن کیفیت تواناییهای موجود یا به دیگر سخن آموزش افرادی می باشد که دارای اطلاعات مرتبط هستند اما به علت نداشتن تجارب کاری نمی توانند این اطلاعات را در سازمان عملی نمایند که می بایستی از طریق آموزش، اطلاعات و دانش پرسنل را در راستای پویش سازمانی هدفمند کرده و آموزش های لازم سازمانی را متناسب نمود .

از دیدگاه کلان، آموزش قدرت خلاقیت جامعه و بازدهی کاری را افزایش می دهد. تعلیم و تربیت در تحقق رشد و توسعه و الزامات کیفی فاکتورهای پرورش و افزایش تواناییهای هر فرد موثر واقع می گردد. ارباب علم و سیاست غالبا آموزش را موتور محرکه رشد و توسعه تلقی می نمایند.

آدم اسمیت در کتاب ” ثروت ملل ” آورده  می باشد که وجود مصرف شده در جهت آموزش و پرورش به بهره گیری بهینه از عوامل تولید کمک می کند.

آموزش در خدمت اهداف مختلف سازمان می باشد. در سازمان ها، هدف نهایی بدست آوردن سود می باشد . جهت افزایش سود تشکیلات، لازم می باشد در تمام قستمتها با قیمت تمام شده نازل بهترین و بیشترین سود را بدست آورد. در جوار این هدف اساسی اهداف دیگری که در آموزش انتظار آن می رود عبارتند از اهداف اقتصادی ، اهداف اجتماعی و انفرادی می باشد. هدف اساسی و اقتصادی آموزش افزایش تولید و افزایش بازدهی می باشد. این هدف اساسی اقتصادی بطور مناسب زیر مجموعه اهداف اقتصادی به تبیین زیر را نیز دارا می باشد:1- اطلاعات مورد لزوم کاری کارکنان ، توانایی و جایگاه سازمان را تامین می کند. 2- در سازمان ها کنترل و نظارت کمتر می گردد. 3- تصادفات کار به حداقل می رسد و اعتماد کاری افزرو تر می گردد. 4- نسبت خطاها کاهش می یابد و در این ارتباط هزینه هایی همچون هزینه تعمیر و نگهداری کمتر می گردد. 5- از هدر رفتن ملزومات و مواد جلوگیری به اقدام می آید. 6- پرسنل با نوآوری و توسعه متناسب می گردد و در این راستا قیمت تمام شده نیروی کاری که در فرایند تولید هست کمتر می گردد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آموزش علاوه بر فاکتور های توسعه ای از قبیل فرهنگ عمومی اطلاعات تکلیفی و عملی و فیزیکی و یا ذهنی و غیره وابستگی پرسنل به سازمان و یکپارچگی تشکیلات را نیز فراهم آورده و گذشته از آن یک سری فاکتورهای اجتماعی را که با سازمان همکاری فشرده دارند بر ردیف خود اضافه می نماید. از طرفی می توان اذعان نمود که آموزش را به صورت کلید ارتباط مطلوب انسانی می باشد. اگر اهداف فردی و اجتماعی آموزش را به صورت جداگانه و روشن مطالعه نماییم ، نتایج زیر حاصل می گردد: 1- انگیزه دار کردن کارکنان 2- توسعه اعتماد واطمینان کارکنان 3- افزایش تواناییها و اطلاعات کارکنان 4- فراهم کردن مسیر توسعه پرسنل 5- هماهنگی و همکاری نزدیک در بین کارکنان 6- گشایش راه های موفقیت و در نتیجه ارضای کارکنان از مسئولیت محوله 7- ترکیب اهداف فرد با اهداف سازمان

پس به گونه کل می توان

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • اندازه بهر ه مندی شهرک های صنعتی خوزستان از آموزشهای سازمانی چقدر بوده می باشد؟
  • آیا کمیت آموزش هایی که افراد سازمان طی کردند بالاتر از حد استاندارد آموزش می باشد ؟
  • آیا کیفیت آموزش هایی که افراد سازمان طی کردند بالاتر از حد متوسط مقیاس می باشد ؟
  • آیا اثربخشی محتوی آموزش هایی که افراد طی کردند بالاتر از حد متوسط مقیاس می باشد ؟
  • کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان کدام نوع دوره ها را بیشتر گذراندند، عمومی یا تخصصی ؟
  • راهکارهای افزایش اثربخشی آموزشهای سازمانی کارکنان شهرک های صنعتی خوزستان کدام اند؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر آموزشهای سازمانی بر بهره وری کارکنان شاغل در شهرک های صنعتی استان خوزستان  با فرمت ورد