عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی(مورد مطالعه  شعب بانک ملی شهرستان1O8FAJ1N

6 فرضیه های پژوهش

1-بین بهره گیری مشتریان از موبایل بانک با جنسیت آنها ارتباط معناداری هست.

2-بین بهره گیری مشتریان از موبایل بانک با سن آنها ارتباط معناداری هست.

3-بین بهره گیری مشتریان از موبایل بانک با وضعیت تاهل آنها ارتباط معناداری هست.

4-بین بهره گیری مششتریان از موبایل بانک با سطح تحصیلات آنها ارتباط معناداری هست

5-بین بهره گیری مشتریان از موبایل بانک با درآمد افراد ارتباط معنا داری هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

6-بین بهره گیری مشتریان از موبایل بانک با وضعیت شغلی ارتباط معنا داری هست.

 

1-7 جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش

با در نظر داشتن مطالعه های صورت گرفته ، مشخص شده می باشد که تاکنون به صورت تخصصی ، تحقیقات متمرکزی روی بحث مطالعه وضعیت مشتران در بهره گیری از موبایل بانک و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی در داخل کشور صورت نگرفته و یا مطالعه ها به صورت پراکنده و با  تکیه بر اشاراتی به موضوع پژوهش به صورت صرف بوده می باشد. این پژوهش با در نظر داشتن ماهیت موضوع، در نظر دارد به مطالعه جامعی ازاین موضوع در شعب بانک ملی شهرستان ایلام بپردازد که در نوع خود جدید می باشد و بنظر میرسد این پژوهش بتواند کمک شایانی به تشریح روابط بنماید.

 

 

1-8 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

تعاریف مفهومی

  • موبایل بانک

یکی از انواع پر کاربرد و رایج تجارت الکترونیک سیار به شمار می رود موبایل بانک را می توان در دومین گروه فعالیت های تجارت سیار یعنی تراکنش ها جای داد مزیت بارز آن انجام عملیات بانکی در مکان های مختلف و با وسیله ای ساده و قابل دسترس توسط مشتریان می باشد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1هدف اصلی

مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی

1-4-2 اهداف فرعی

1-مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با جنسیت

2-مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با سن

3-مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با وضعیت تاهل

4-مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با سطح تحصیلات

5-مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با درآمد افراد

6-مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با وضعیت شغلی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی(مورد مطالعه  شعب بانک ملی شهرستان1O8FAJ1N  با فرمت ورد