تأثیر بازاریابی اینترنتی بر عملکرد آن لاین شرکت ها

سهولت بهره گیری از خدمات ارائه داده شده

تا ظهور طریقه های جدید در رفتارهای خرید آنلاین، شرکت ها بایستی زمان پردازش بین جستجو، انتخاب، دریافت سفارش و اجرای آن را کاهش دهند. تا بتوانند به موفقیت دست یابند.تأخیر در هیچ کدام از مراحل فرآیند قابل قبول نیست و در عین حال سهولت بهره گیری مشتری نیز بایستی کاملاً مد نظر قرار گیرد، زیرا که سازمان با مشتریانی با سطوح مختلف ارتباط دارند.سازمان ها بایستی مسائل مربوط به خدمات رسانی به مشتری را با تمام کسانی که به نوعی با مشتری در تماس هستند به اشتراک بگذارند و به جای آن که مشتری را از یک بخش به بخش دیگری بفرستند،یک نقطه واحد برای ارتباط با مشتری به دست آورند.

ه)رضایت مشتری-مشتری کسی می باشد که انجام معامله و داد و ستدی را در یک محیط رقابتی بر عهده دارد و در حالت تعاملی چیزی را می دهد و چیزی را می گیرد و رضایت مشتری مقدار احساسی می باشد که در اثر رفع انتظارش با افزودن به انتظارات به او دست می دهد.پس مشتری،محور تشکیلات و مصرف کننده ،فلسفه وجودی سازمان می باشد.لذا شناسایی،اولویت بندی،کشف انتظارات و نهایتاً حصول رضایت مشتری از اهم فعالیت های سازمان به شمار می رود.سازمان بایستی موضوع مخاطب شناسی را که از مباحث اساسی در فرهنگ مشتری مداری می باشد،به درستی درک کرده و مد نظر قرار دهد و هر ساله کیفیت محصولات و کمیت آنها را متناسب با افزایش توقعات مشتریان،به روز کرده و افزایش دهد.

 

1-1-1-     بازاریابی مبتنی بر مدیریت ارتباطی با مشتری

از مدت ها پیش ، بعضی کسب و کارها با مدیریت روابط با مشتریان به خوبی منطبق بوده می باشد. نمونه ای از آن، خواربار فروشی های قدیمی شهرها می باشد که در آنها مشتریان به وسیله نام کوچکشان خطاب می شدند و مورد احوال پرسی قرار می گرفتند. کارکنان نوع سفارشات هر مشتری را می دانستند که چه چیزهایی را می خواهد و این که تمایل به خرید نسیه در نزد مشتریان هست. از چند دهه قبل، شرکت ها برای تأمین نیاز واقعی و خواسته های مشتریان، گرایش جدیدی به سوی استراتژی بازار محوری پیدا نمودند. یک پیامد قابل توجه از اجرای استراتژی بازار محوری، آن چیزی می باشد که امروزه به عنوان بخش بندی مشتریان بازار به آن پرداخته می گردد. بخش بندی به دسته بندی و قرار دادن مشتریان در گروه هایی با خصوصیات و ویژگی های مشابه جمعیت شناختی[1]، جغرافیایی یا خصوصیات رفتاری یا بازاریابی برای هریک از گروه ها می پردازد. این روش، یک روش مؤثر مبتنی بر هزینه می باشد که بر گروه های هدف مشتریان متمرکز بوده و به عنوان یک مزیت رقابتی مورد تاکید قرار گرفته می باشد. به هرحال با گذشت زمان، بهره گیری از بخش بندی مشتریان بازار دیگر به عنوان یک مزیت رقابتی پیشرو محسوب نمی گردد و امروزه از آن به عنوان حداقل نیاز انجام یک کسب و کار دانسته می گردد. در نمودار( 2-1 ) محوریت کسب و کارها را در طی 150سال گذشته داده شده می باشد(Bose,2002,p90).

[1]-Demography

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1-اهداف پژوهش

هدف کلی: مطالعه تأثیر بهره گیری از اینترنت در بازاریابی بر عملکرد تجاری شرکت ها.

اهداف جزئی:

  1. مطالعه ارتباط بین اجزای بازاریابی اینترنتی یکپارچه و عملکرد تجارت الکترونیک.
  2. مطالعه تاثیر مدیریت دانش(KM ) بر بازاریابی اینترنتی.
  3. مطالعه تأثیر مدیریت روابط با مشتری(CRM) بر بازاریابی اینترنتی.
  4. مطالعه تأثیر مدیریت زنجیره تأمین (SCM) بر بازاریابی اینترنتی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر بازاریابی اینترنتی بر عملکرد آن لاین شرکت ها  با فرمت ورد