مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی(مورد مطالعه  شعب بانک ملی شهرستان1O8FAJ1N

15زیر ساخت فناوری اطلاعات

زیر ساخت مجموعه ای به هم پیوسته و متشکل می باشد و با نیروی همساز اقدام می کند و بر جامعه انسانی اثرات ویژه بر جای می گذارد.

در حقیقت زیر ساخت، مفهومی عام برای بسیاری از فعالیت ها می باشد. با اندکی احتیاط می توان گفت که هر چیزی زیر ساختی دارد، مثلا سلول به عنوان کوچکترین عنصر حیات و ساختمان موجود زنده دارای عناصر زیرساختی سیتوپلاسم، هسته و غشای سلولی می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در فاصله سال های 1979-1971، بعضی مطالعات اساسی درمورد زیرساخت اطلاعات توسط یونسکو و سازمان های مشابه بین المللی و سپس توسط افرادی نظیر اننکو (1989) صورت گرفته می باشد. یافتن تعریفی دقیق از زیرساخت اطلاعات یا فناوری اطلاعات در میان مطالعات انجام شده کار ساده ای نیست. هنوز تعریفی جامع و دقیق از مفهوم زیرساخت اطلاعات یا فناوری اطلاعات به دست داده نشده می باشد این مفهوم معمولا با اظهار عناصر تشکیل دهنده زیر ساخت مورد نظر تعریف شده می باشد. احتمالا آترنون (1977) تنها کسی می باشد که تعریف روشنی از زیر ساخت اطلاعات ارائه داده می باشد به تعبیر او، زیر ساخت اطلاعاتی توانایی های سازمانی در دسترسی به اطلاعات و همچنین انتقال اطلاعات به مقصود بهره گیری عملی از آن می باشد (ساروخانی 1374، 65).

با در نظر داشتن تعاریف ذکر گردیده برای فناوری اطلاعات و ارتباطات، بعضی صاحب نظران عناصر زیرساخت فناوری اطلاعات را شامل آموزش اطلاع رسانی، سخت افزار و نرم افزار رایانه و ارتباطات راه دور دانسته اند.

بانک توسعه اسلامی (1387) تحقق زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات را مستلزم برنامه ریزی مناسب دانسته و معتقد می باشد خط مشی های رقابتی و مقررات زدائی بایستی به شکل جدی مورد توجه قرار گیرد (لک و جوادیان 1390، 39).

امروزه تامین ساختار زیربنایی برای ورود به عصر الکترونیک اولین ضرورت می باشد. بر این اساس، بسیاری از صاحبنظران نظیر پارک (1997) عقیده دارند که جامعه اطلاعاتی نمی تواند صرفا بر اساس امکانات فنی تصور گردد، بلکه در کنار جنبه های فنی، بعضی عوامل مدیریتی و فرهنگی نیز بایستی لحاظ شوند. بهره گیری از فناوری اطلاعاتی فرآیند پیچیده ای می باشد که بسیاری عوامل فنی و غیرفنی به هم پیوسته را که به خود فناوری اطلاعات مربوط می شوند، در بر می گیرد. انتقال و بهره گیری از فناوری فرایندی پر هزینه می باشد و نیازمندی های تجهیزاتی فراوانی دارد. در نتیجه ضروری می باشد بودجه کار برای انتقال موفقیت آمیز فناوری به سیاست مدیریتی یک دست و منسجم از پیش تعیین و تامین گردد، گزینش ها و اولویت های سازمان به روشنی تعریف شده و یکسان شدن کوشش های آموزشی و کارورزی نیاز می باشد، از ملاحظات و مسائل بسیار دیگری را بایستی در آن لحاظ نمود (آزاد 1371، 28).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1هدف اصلی

مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی

1-4-2 اهداف فرعی

1-مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با جنسیت

2-مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با سن

3-مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با وضعیت تاهل

4-مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با سطح تحصیلات

5-مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با درآمد افراد

6-مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با وضعیت شغلی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :مطالعه وضعیت بهره گیری مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی(مورد مطالعه  شعب بانک ملی شهرستان1O8FAJ1N  با فرمت ورد