عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر واسطه ای عدالت سازمانی در ارتباط بین رهبری تحول گرا و گیفیت زندگی کاری در بین کارکنان جمعیت هلال احمر

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شاخص های کیفیت زندگی

در مکتب مدیریت علمی تصور می گردید که رضایت از کیفیت زندگی منحصرا به مشخصه ها و ویژگی های خارجی شغل مبتنی می باشد : یعنی حقوق و دیگر مزایای محسوس و امنیت و بهداشت. از سوی دیگر دیدگاه روابط انسانی این فشار را ایجاد نمود که در عین حال که پاداشهای خارجی مهم می باشد ، پاداشهای درونی نیز مؤلفه های کلیدی برای بهره وری ، تاثیر ، غیبت گرائی و جابجائی می باشند. این پاداشها در بر گیرنده مشخصه هایی هستند که بطور خاصی در بر گیرنده کاری می باشد که انجام می گردد ، یعنی محتوای کار ، سطوح مهارت ، استقلال و چالش(لویس[1]،2001)

صاحبنظران مختلف کیفیت زندگی کاری به تبیین شاخص های کیفیت زندگی از زوایای مختلف مبادرت کرده اند . بو ادوارد و همکاران (2003) ویژگی های کیفیت زندگی کاری را شامل عوامل زیر می داند:

 • فرصت اعمال نفوذ و کنترل بر روی وضعیت شغلی خود
 • فرصت بهبود روابط اجتماعی در محیط کار و از طریق کار
 • برخورداری از امنیت شغلی و داستن شغل با معنی
 • توارن بین زندگی کاری و غیر کاری کارکنان
 • بر خورداری کارکنان از بهداشت و سلامتی در محیط کار و دوری از استرس های منفی
 • برخورداری کارکنان از محیط های کاری ایمن(بو ادوارد سون[2]،2003)

وارینگ[3]( 1997 ) فاکتور های مهم کیفیت زندگی را در فشارهای شغلی کاهش یافته ، تعهد سازمانی و تعلق ، ارتباط مثبت ، استقلال ، شناخت ، پیش بینی فعالیت های کاری ، رفاه ، محل دقیق کنترل ، ابعاد سازمانی ، آموزش ، حرفه ای گرائی ، تضاد تأثیر ، باز خورد عملکرد شغلی ، فرصتهایی برای پیشرفت و سطوح پرداخت منصفانه( خیر اندیش ، 1383 ) . توماس تاتل کیفیت زندگی کاری را در چهار مشخصه  به تبیین زیر اختصار می کند:

-امنیت و ایمنی[4] : شامل امنیت شغلی ، ایمنی جسمی و روانی

-مساوات[5]و منصفانه بودن حقوق و مزایا

-زمینه پرورش[6] و وجود فرصت پرورش مهارتها و یادگیری مستمر

[1] Lewis

[2] Bo Edvardsson

[3].Waring

[4].Security

[5].Equity

[6].Individuation

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

 1. سنجش ارتباط بین رهبری تحول گرا و کیفیت زندگی کاری با توجه عدالت سازمانی در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان
 2. سنجش ارتباط بین رهبری تحول گرا و عدالت توزیعی در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان
 3. سنجش ارتباط بین رهبری تحول گرا و عدالت مراوده ای در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان
 4. سنجش ارتباط بین عدالت توزیعی و کیفیت زندگی کاری در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان
 5. سنجش ارتباط بین عدالت مراوده ای و کیفیت زندگی کاری در بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر واسطه ای عدالت سازمانی در ارتباط بین رهبری تحول گرا و گیفیت زندگی کاری در بین کارکنان جمعیت هلال احمر  با فرمت ورد