عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر بازاریابی اینترنتی بر عملکرد آن لاین شرکت ها

1-1-1-               پیشینه مدیریت دانش

از آغاز دهه 1990 بحث مدیریت دانش در دنیای کسب و کار مطرح گردید.جدید گرایی و پیشرفت اخیر در عرصه فناوری و اطلاعات،تأثیر مهمی در ظهور مدیریت دانش داشته استCivi,2000,p166)).دراکر[1] معتقد می باشد عصری که ما در آن زندگی می کنیم، عصر تغییرات می باشد.وی در تبیین منشأ این تغییرات می گوید: معلوم نیست که این تغییرات شکل با ظهور اولین کشور غیر غربی،یعنی ژاپن، به عنوان قدرت بزرگ اقتصادی آغاز شده می باشد و یا با عرضه اولین کامپیوتر، یعنی اطلاعات. به اعتقاد وی  عامل این تغییر شکل لایحه ای می باشد که بر اساس آن هزینه ورود به دانشگاه به کلیه سربازانی که از جنگ جهانی دوم باز گشته بودند،پرداخت گردید.این لایحه قانونی و استقبال سربازان از آن مبین تغییر جامعه و آغاز جامعه دانشی بود.دراکر نظاره نمود،تولیدات ملی ایالات متحده و مهره های برجسته اقتصادی دستخوش تغییر خاصی می شوند و فعالیت کارکنان دانشی در حال افزایش می باشد.وی دانش را به عنوان پایه های رقابت در جامعه فرا سرمایه داری معرفی نمود(حقیقی،1389،ص36).

ریشه اصلی مدیریت دانش به انقلاب صنعتی قرون هجده و نوزده و تفکرات مدیریتی که به همراه آن افزایش تولیدات و توسعه صنایع مطرح گردید،بر میگردد.ریشه مدیریت دانش به علم،بشر و توانایی های ذهنی که در خود ذخیره دارد ،بر می گردد(همان منبع،ص36).

 

1-1-2-     سیر تکاملی مدیریت دانش

قدمت دانش قدمت خود زمان می باشد،اما به عنوان یک روش کسب و کار مدون،ریشه های آن در نیروی کار آموزش دیده ای می باشد که از جنگ جهانی دوم برگشتند.از این زمان دانش به مجموعه ای از روش ها و اعتقادات فلسفی مبدل شده می باشد.این فصل تحولات مدیریت دانش را طی 50 سال گذشته نشان می دهد و تأکید آن بر متفکران و مراحل کامل مدیریت دانش  می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

-ظهور دانش ورزان؛

سرمایه فکری به عنوان یک موهبتی ملموس؛

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– انواع سرمایه فکری؛

– تعریف انواع دانش؛

-تفاوت بین مدیریت دانش و انواع باز مهندسی؛

سیر تاریخی فناوری(فراپائولو،1388،ص41).

[1] – Drucher

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-1-اهداف پژوهش

هدف کلی: مطالعه تأثیر بهره گیری از اینترنت در بازاریابی بر عملکرد تجاری شرکت ها.

اهداف جزئی:

  1. مطالعه ارتباط بین اجزای بازاریابی اینترنتی یکپارچه و عملکرد تجارت الکترونیک.
  2. مطالعه تاثیر مدیریت دانش(KM ) بر بازاریابی اینترنتی.
  3. مطالعه تأثیر مدیریت روابط با مشتری(CRM) بر بازاریابی اینترنتی.
  4. مطالعه تأثیر مدیریت زنجیره تأمین (SCM) بر بازاریابی اینترنتی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر بازاریابی اینترنتی بر عملکرد آن لاین شرکت ها  با فرمت ورد