عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه تأثیر دفاتر پیشخوان در رضایتمندی روستائیان استان سمنان

 ‌

‌    این‌ مجموعه‌ جهت‌ موسساتی‌ که‌ در زمینه‌ رسانه‌های‌ الکترونیک‌ مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه‌ها، مجلات‌ و سینما فعالیت‌ دارند ایجاد شده‌ و کلیه‌ امکانات‌ و خدمات‌ لازم‌ جهت‌ فعالیت‌ اینگونه‌ موسسات‌ را در اختیار آنها قرار می‌دهد.

2-Data Fort

مجموعه‌ای‌ که‌ جهت‌ امنیت‌ اطلاعات‌ به وجودآمده‌ و مکانیزم‌های‌ لازم‌ برای‌ اطمینان‌ از امنیت‌ اطلاعات‌ را اجرا می سازد

کوشش‌ این‌ مجموعه‌ این‌ می باشد‌ تا موسسات‌ و شرکتهای‌ فعال‌ در شهر اینترنتی‌ بتوانند باخیال‌ آسوده‌ از حملات‌ احتمالی‌ اینترنتی‌ و دزدی‌ اطلاعات، به‌ کسب‌ و کار خود مشغول‌ شوند.

3-Knowledge Village

‌    گسترش‌ آموزش‌ الکترونیک‌(E-Learning) و  بازار وسیع‌ آن‌ باعث‌ شده‌ می باشد‌ تا شهر اینترنتی‌ دبی‌ اقدام‌ به‌ احداث‌ «دهکده‌ دانش» بنماید. این‌ مجموعه‌ کلیه‌ امکانات‌ لازم‌ برای‌ فعالیت‌ موسسات‌ آموزش‌ مجازی‌ را در اختیار آنها قرار داده‌ و این‌ موسسات‌ می‌توانند بااستفاده‌ از امکانات‌ زیربنایی‌ مناسب‌ موجود در مجموعه‌ به‌اجرای‌ پروژه‌های‌ آموزش‌ از راه‌ دور خود بپردازند. هم‌اکنون‌ تعدادی‌ از دانشگاههای‌ معتبر جهانی‌ در حال‌ راه‌اندازی‌ بخش‌ آموزش‌ الکترونیک‌ خود در شهر اینترنتی‌ دبی‌ می‌باشند.

4-First Step

‌به‌مقصود طرفداری‌ از موسسات‌ نوپا که‌ مایل‌ به‌ شروع‌ فعالیت‌ در شهر اینترنتی‌ دبی‌ می‌باشند، طرح‌ حمایتی‌first Step اجرا شده‌ می باشد. با بهره گیری‌ از این‌ طرح‌ شرکت ها حداکثر برای‌ مدت‌ 3 سال‌ می‌تواند با شرایط‌ سهل‌ و ارزان‌ از امکانات‌ شهر اینترنتی‌ دبی‌ بهره گیری‌ نموده‌ و در صورت‌ موفقیت‌ کسب‌ و کارشان‌ از این‌ مجموعه‌ حمایتی‌ خارج‌ شده‌ و در مجموعه‌ اصلی‌ به‌ ادامه‌ فعالیت‌ بپردازند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

– شناسایی نقاط ضعف و قوت دفاتر پیشخوان روستایی استان سمنان در جهت ارائه خدمات

2- شناسایی نقاط ضعف و قوت کارگزاران دفاتر و تأثیر آنها بر خدمات ارائه توسط دفاتر

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- شناسایی اندازه بهره گیری روستاییان از خدمات دفاتر ICT روستایی.

4- شناسایی راه‏کارهای افزایش توسعه یکپارچه و فرهنگ جامعه روستایی از طریق دفاتر دفاتر ICT روستایی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر دفاتر پیشخوان در رضایتمندی روستائیان استان سمنانبا فرمت ورد