مطالعه تأثیر دفاتر پیشخوان در رضایتمندی روستائیان استان سمنان

مفهوم دولت الکترونیکی

امروزه بحث حکومت مداری الکترونیکی بسیار مطرح شده می باشد . دولت بایستی بتواند از طریق فناوری اطلاعات تمامی جنبه های حکومت داری که لازمه هر دولت و کشوری می باشد پیاده نماید . این موضوع به معنای افزایش اشراف دولت بر تمامی بخش های کشور می باشد . لازمه این کار گسترش فناوری اطلاعات در دولت و زیر مجموعه های آن می باشد . دولت الکترونیکی امکان حکومت مداری الکترونیکی را فراهم می کند و شهروندان جامعه که دریافت کننده خدمات هستند از طریق امکاناتی که حاصل توسعه فناوری اطلاعات در آن جامعه می باشد می تواند نیازهای خود را برطرف کنند . طبیعی می باشد که بایستی در این ارتباط آموزش های لازم صورت پذیرد .(نقشینه؛1386؛2)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توان ارتباط متقابلی بین دولت الکترونیکی ، جامعه الکترونیکی و حکومت مداری الکترونیکی قایل گردید که در شکل 1 این ارتباط مشخص می باشد .

2-6- مزایاو موانع دولت الکترونیک

سرعت فناوری اطلاعات در کشورهای مختلف متفاوت می باشد و در بعضی از کشورها سریع تر و بعضی از کشورها کند تر می باشد . این تفاوت توسعه بین کشورها مربوط به زیر ساخت ها و آمادگی فیزیکی و تا حدودی فرهنگی افراد و سازمانها می باشد. کشورهای مختلف جهان بر اساس شاخص های گوناگون عصر حاضر در زمینه توسعه فناوری اطلاعات به پنج گروه مختلف به تبیین زیر تقسیم بندی می کند:

1- کشورهای پیشتاز:که 13 درصد کشورهای جهان را شامل می شوند این کشورها با سیاست گذاری های کلان توانسته اند خود را به جایگاه فعلی برسانند مانند آنها می توان به آمریکا ، آلمان و سنگاپور تصریح نمود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

– شناسایی نقاط ضعف و قوت دفاتر پیشخوان روستایی استان سمنان در جهت ارائه خدمات

2- شناسایی نقاط ضعف و قوت کارگزاران دفاتر و تأثیر آنها بر خدمات ارائه توسط دفاتر

3- شناسایی اندازه بهره گیری روستاییان از خدمات دفاتر ICT روستایی.

4- شناسایی راه‏کارهای افزایش توسعه یکپارچه و فرهنگ جامعه روستایی از طریق دفاتر دفاتر ICT روستایی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر دفاتر پیشخوان در رضایتمندی روستائیان استان سمنانبا فرمت ورد